Certyfikat Zakup Prospołeczny

Dalej Razem sp. z o.o. jest pierwszą firma w województwie lubuskim, która otrzymała certyfikat "Zakup Prospołeczny".

Posiadamy certyfikat na następujące usługi oferowane w drukarni internetowej WYDRUKUJEMY.TO:

  • druk cyfrowy
  • fotoobrazy
  • roll-up

Certyfikat dla drukarni internetowej

O znaku "Zakup prospołeczny"

Znak „Zakup prospołeczny” wyróżnia produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej, które dzięki swojej działalności gospodarczej skutecznie rozwiązują problemy osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dając im pracę i poczucie sensu życia.

Pomysłodawcą certyfikacji i organizatorem całej akcji jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi. Opracoway i zarejestrowany znak promocyjny, ma za zadanie ułatwić konsumentom rozpoznanie produktów i usług wykonanych przez podmioty ekonomii społecznej. Zakup Prospołeczny stał się znakiem wysokiej jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej.

Jednym z warunków przyznania certyfikatu jest wysoka jakość oferowanych usług. Firmy starające się o uzyskanie znaku poddają się weryfikacji, przeprowadzanej przez Kapitułę Certyfikującą.

Nasz certyfikat

Zakup prospołeczny WYDRUKUJEMY.TO