Produkty

Bony na cyfryzację

Dalej Razem sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zwiększenie szybkości obsługi klientów i usprawnienie realizacji zamówień w drukarni internetowej przez wdrożenie oprogramowania do automatycznego sprawdzania plików"

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie jakości obsługi klienta, zwiększenie efektywności działania, zmniejszenie ilości błędów poprzez wdrożenie oprogramowania automatyzującego część procesów związanych ze sprawdzaniem poprawności plików do druku, przygotowaniem plików produkcyjnych i przekazywaniem ich do realizacji.

Planowane efekty projektu

W ramach projektu zostanie wdrożone oprogramowanie automatyzujące część procesów związanych ze sprawdzaniem i wstępną obróbką plików graficznych przekazywanych przez klientów.

Wartosć projektu
Wartość projektu:
95 500,00 zł

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich:
81 175,00 zł