Produkty

Instrukcja składania zamówień z automatycznym weryfikatorem plików

Instrukcja składania zamówień z automatycznym weryfikatorem plików

 1. Wgraj pliki (pliki powinny zawierać taką ilość stron jak w zamawianym produkcie oraz być w rozmiarze odpowiadającym zamówieniu)
 2. Rozpocznij automatyczne sprawdzanie przez kliknięcie przycisku “Sprawdź pliki zam…”
 3. W wynikach sprawdzania plików możesz otrzymać “Ostrzeżenia” i “Błędy”.
  Ostrzeżenia umożliwiają druk zamówienia po ich zaakceptowaniu.
  Błędy powodują brak możliwości druku.
 4. Po wyświetleniu wyników weryfikacji sprawdź poprawność wyświetlania pliku na wizualizacji. W szczególności sprawdź:
  - kompletność projektu
  - brak ważnych elementów w obszarze bezpieczeństwa
  - kolejność stron projektu
 5. Zaakceptowanie wizualizacji z widocznymi błędami oznacza akceptację i wyklucza możliwość złożenia reklamacji z tego powodu.
 6. Oprócz wizualizacji wyświetlanej na stronie internetowej możesz pobrać plik pdf z naniesionymi makietami w celu dokładnego sprawdzenia poprawności.
 7. W przypadku niepoprawnej wielkości pliku użyj przycisku "Dopasuj do zamówienia" i sprawdź na wizualizacji czy po automatycznym dopasowaniu plik nadaje się do druku.
 8. Potwierdź sprawdzenie wizualizacji i akceptację zaznaczając pole przy napisie “Potwierdzam, że sprawdziłem wizualizację i zatwierdzam plik do druku”, a następnie naciśnij przycisk “Zatwierdź”
 9. Możliwość zatwierdzenia pliku do druku nie pojawi się w przypadku występowanie błędów w pliku. W przypadku błędów usuń pliki przyciskiem “Usuń i wgraj nowe plik” i wgraj poprawione pliki.

Co sprawdza weryfikator:

 • zgodność rozmiaru z zamówieniem
 • zgodność ilości stron z zamówieniem
 • rozdzielczość
 • czy plik jest uszkodzony
 • czy plik jest zaszyfrowany
 • czy czcionka jest osadzona w dokumencie PDF
 • czy dodano nadruk dla obrazu
 • przestrzeń barwną i kolory dodatkowe
 • czy dla białych obiektów jest ustawiona opcja nadruku
 • marginesy bezpieczeństwa

Co automatycznie naprawia weryfikator:

 • nanosi pola strony odpowiadające zamówieniu i dodaje makietę z liniami: cięcia, bigowania/falcowania, obszaru brutto i obszaru bezpiecznego
 • poprawia minimalną grubość linii na 0.2 pt
 • zamienia przestrzeń barwną oraz kolory dodatkowe na CMYK z profilem Coated FOGRA39.
 • spłaszcza wszystkie przezroczystości
 • usuwa ukryte warstwy, aby nie pojawiły się na wydruku
 • konwertuje plik do zgodności z PDF x1-a
 • zmniejsza głębię kolorów z 16-bit na 8-bit
 • dodaje spady (lustrzane), gdy są one wymagane i nie występują we wgranym pliku
 • zmienia rozszerzenie pliku produkcyjnego na PDF (druk arkuszowy) i TIF (druk wielkoformatowy)
 • dopasowuje rozmiar pliku do rozmiaru zamówienia brutto ze spadem (w przypadku użycia przycisku "Dopasuj do zamówienia")

Czego nie sprawdza weryfikator:

 • poprawności projektu względem makiety - wyświetlana jest jedynie wizualizacja do oceny przez użytkownika
 • odległości istotnych elementów projektu od linii cięcia tzw. marginesów bezpieczeństwa - wymagane jest sprawdzenie na wizualizacji
 • ramek w projekcie znajdujących się blisko krawędzi. Odradzamy stosowanie ramek gdyż przesunięcia występujące w druku lub przy cięciu mogą być bardzo widoczne w takim przypadku.
 • prawidłowej kolejności stron
 • błędów merytorycznych w projekcie graficznym
 • błędów ortograficznych, składniowych, interpunkcyjnych, językowych itp.
 • wyglądu projektu po naniesionych automatycznych poprawkach - wymagane jest sprawdzenie na wizualizacji projektu

Uwagi

Przycisk "Dopasuj do zamówienia" służy tylko do dopasowania projektu do rozmiaru brutto zamówienia, nie naprawia innych błędów. Sprawdza dodatkowo rozdzielczość projektu po dopasowaniu do rozmiaru.

W prawidłowym pliku do druku nie ma białych marginesów - tło projektu zajmuje całość obszaru pliku i jest dostosowane do wielkości zamówienia oraz wypełnione wszystkimi istotnymi elementami projektu."