Jak przygotować plik do druku?

1. Przygotowanie pliku do druku arkuszowego

Formaty plików:

 • PDF - format preferowany
 • TIFF
 • JPG

Nie przyjmujemy do druku plików w formatach GIF i PNG
Nie przyjmujemy do druku plików przygotowanych w programach biurowych (typu: DOC, DOCX, PPT, ODT, ODP)

 


format do druku - PDFWymagania dotyczące pliku PDF:

 • PDF powinien być zgodny z wersją X-1a
 • Prace przygotowane w trybie kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil Coated Fogra 39)
 • Wszystkie fonty zamienione na krzywe
  brak tego kroku może spowodować użycie innej czcionki i zmianę wyglądu projektu
 • Spady (nadlewki) po 3 mm z każdej strony
 • Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki 5 mm)
  brak zachowania tych odległości może skutkować przycięciem tekstów lub obiektów
 • Jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane
  skala 1:1, rozdzielczość 300 dpi, kolory CMYK, 8 bitów na kanał
 • Projekt wyśrodkowany na stronie
 • W pracach wielostronicowych (np. katalogi, broszury) każda strona projektu powinna być osadzona na osobnej stronie dokumentu
 • Bez linii cięcia (jeżeli występują linie cięcia to powinny się znajdować za obszarem brutto)

Zalecamy stosowanie przygotowanych przez nas makiet zawierających oznaczenia spadów (nadlewek) oraz bezpiecznych odległości obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia.

Używanie efektów specjalnych w programie CorelDraw może powodować błędy w druku.

 


przygotowanie do druku - TIFFWymagania dotyczące pliku TIFF:

 • Format 1:1
 • Prace przygotowane w trybie kolorów CMYK 8 bitów na kanał bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil Coated Fogra 39)
 • Rozdzielczość 300 dpi
 • Spady (nadlewki) po 3 mm z każdej strony
 • Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki 5 mm)
 • brak zachowania tych odległości może skutkować przycięciem tekstów lub obiektów
 • Projekt wyśrodkowany na stronie
 • Bez linii cięcia (jeżeli występują linie cięcia to powinny się znajdować za obszarem brutto)

Zalecamy stosowanie przygotowanych przez nas makiet zawierających oznaczenia spadów (nadlewek) oraz bezpiecznych odległości obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia.

 


jak przygotować plik do druku JPGWymagania dotyczące pliku JPG:

 • Format 1:1
 • Prace przygotowane w trybie kolorów CMYK 8 bitów na kanał bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil Coated Fogra 39)
 • Rozdzielczość 300 dpi
 • Spady (nadlewki) po 3 mm z każdej strony
 • Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki 5 mm)
  brak zachowania tych odległości może skutkować przycięciem tekstów lub obiektów
 • Projekt wyśrodkowany na stronie
 • Bez linii cięcia (jeżeli występują linie cięcia to powinny się znajdować za obszarem brutto)

Zalecamy stosowanie przygotowanych przez nas makiet zawierających oznaczenia spadów (nadlewek) oraz bezpiecznych odległości obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia.

 

2. Przygotowanie plików do druku wielkoformatowego

 • format 1:1 (zgodny z zamawianym rozmiarem)
 • bez spadów
 • wszystkie fonty zamienione na krzywe
 • rozdzielczość max 200 dpi
 • zapisane bez warstw
 • 8 bitów na kanał
 • preferowany tryb kolorów CMYK

Akceptowane formaty plików

Pliki należy przesyłać w formacie TIFF (format preferowany), PDFJPG
(inne formaty tylko po uzgodnieniu szczegółów z drukarnią).

Nie przyjmujemy do druku plików w formatach GIF i PNG

Pliki do cięcia ploterowego

 • pliki muszą być w postaci wektorowej
 • wszystkie fonty zamienione na krzywe
 • format pliki EPS lub CDR (maksymalna wersja X5)

Tabela rozdzielczości - druk wielkoformatowy

Sugerowana rozdzielczość (dpi) w zależności od rozmiaru drukowanego produktu:

x 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m
1m 150 120 100 80 72 72 60 50 45 40
2m 120 100 100 72 72 72 60 50 45 40
3m 100 100 72 72 60 60 60 50 45 40
4m 80 72 72 60 60 60 60 50 45 40
5m 72 72 60 60 50 50 50 45 40 30
6m 72 60 60 50 45 45 45 45 40 30
7m 60 60 50 45 45 45 40 40 30 30
8m 50 50 50 45 45 40 40 30 30 30
9m 45 45 45 45 40 40 30 30 30 30
10m 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30

 

Głównym kryterium doboru rozdzielczości jest odległość, z jakiej będzie oglądany wydruk. Wydruki oglądane z bliskiej odległości i z dużą ilością szczegółów powinny być przygotowywane w rozdzielczości 150 - 200 dpi

3. Przesyłanie plików

Metoda polecana:

Pliki do druku należy dołączyć w panelu klienta po złożeniu zamówienia, z pomocą przycisku:

Metody alternatywne:

Pliki można przesłać je za pomocą usług zewnętrznych typu Dropbox czy WeTransfer.

Można też przesłać pliki na folder ftp:

host: ftp.s12.zenbox.pl
port: 21
login: client@wydrukujemy.to
hasło: client

W przypadku wgrywania plików na serwer ftp prosimy o założenie folderu z nazwą zamówienia lub klienta i przesłanie informacji o umieszczeniu plików na serwerze.