Produkty

Jak przygotować plik do druku?

1. Przygotowanie pliku do druku arkuszowego 2. Przygotowanie plików do druku wielkoformatowego 3. Przesyłanie plików

1 / 12
instrukcja przygotowania pliku do druku
Caption Text
2 / 12
druk cyfrowy i wielkoformatowy
Caption Two
3 / 12
CMYK
Caption Three
4 / 12
spady drukarskie
Caption Three
5 / 12
bezpieczny margines w projektach graficznych
Caption Three
6 / 12
rozdzielczo?? pliku do druku
Caption Three
7 / 12
drukowanie - format pliku
Caption Three
8 / 12
pliki do druku - sp?aszczanie t?a
Caption Three
9 / 12
zamiana forntów na krzywe
Caption Three
10 / 12
grafika rastrowa a wektorowa
Caption Three
11 / 12
zakazane pliki w drukarni
Caption Three
12 / 12
projekty do druku - przygotowanie
Caption Three

1. Przygotowanie pliku do druku arkuszowego

Formaty plików:

 • PDF - format preferowany
 • TIFF
 • JPG

Nie przyjmujemy do druku plików w formatach GIF i PNG
Nie przyjmujemy do druku plików przygotowanych w programach biurowych (typu: DOC, DOCX, PPT, ODT, ODP)

 

format do druku - PDFWymagania dotyczące pliku PDF:

 • PDF powinien być zgodny z wersją X-1a
 • Prace przygotowane w trybie kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil Coated Fogra 39)
 • Wszystkie fonty zamienione na krzywe
  brak tego kroku może spowodować użycie innej czcionki i zmianę wyglądu projektu
 • Spady (nadlewki) po 3 mm z każdej strony
 • Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki 5 mm)
  brak zachowania tych odległości może skutkować przycięciem tekstów lub obiektów
 • Jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane
  skala 1:1, rozdzielczość 300 dpi, kolory CMYK, 8 bitów na kanał
 • Projekt wyśrodkowany na stronie
 • W pracach wielostronicowych (np. katalogi, broszury) każda strona projektu powinna być osadzona na osobnej stronie dokumentu
 • Bez linii cięcia (jeżeli występują linie cięcia to powinny się znajdować za obszarem brutto)
 • Przy naklejkach nacinanych po kształcie należy umieścić wektorowy obrys nacinania na kolejnej stronie dokumentu (wymagane nadlewki 1,5 mm)
  *w przypadku naklejek okrągłych nie jest wymagany wektor - wystarczy informacja o okrągłym kształcie w komentarzu do zamówienia

Zalecamy stosowanie przygotowanych przez nas makiet zawierających oznaczenia spadów (nadlewek) oraz bezpiecznych odległości obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia.

Używanie efektów specjalnych w programie CorelDraw może powodować błędy w druku.

 

przygotowanie do druku - TIFFWymagania dotyczące pliku TIFF:

 • Format 1:1
 • Prace przygotowane w trybie kolorów CMYK 8 bitów na kanał bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil Coated Fogra 39)
 • Rozdzielczość 300 dpi
 • Spady (nadlewki) po 3 mm z każdej strony
 • Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki 5 mm)
 • brak zachowania tych odległości może skutkować przycięciem tekstów lub obiektów
 • Projekt wyśrodkowany na stronie
 • Bez linii cięcia (jeżeli występują linie cięcia to powinny się znajdować za obszarem brutto)

Zalecamy stosowanie przygotowanych przez nas makiet zawierających oznaczenia spadów (nadlewek) oraz bezpiecznych odległości obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia.

 

jak przygotować plik do druku JPGWymagania dotyczące pliku JPG:

 • Format 1:1
 • Prace przygotowane w trybie kolorów CMYK 8 bitów na kanał bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil Coated Fogra 39)
 • Rozdzielczość 300 dpi
 • Spady (nadlewki) po 3 mm z każdej strony
 • Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki 5 mm)
  brak zachowania tych odległości może skutkować przycięciem tekstów lub obiektów
 • Projekt wyśrodkowany na stronie
 • Bez linii cięcia (jeżeli występują linie cięcia to powinny się znajdować za obszarem brutto)

Zalecamy stosowanie przygotowanych przez nas makiet zawierających oznaczenia spadów (nadlewek) oraz bezpiecznych odległości obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia.

 

2. Przygotowanie plików do druku wielkoformatowego

 • format 1:1 (zgodny z zamawianym rozmiarem)
 • bez spadów
 • wszystkie fonty zamienione na krzywe
 • rozdzielczość max 200 dpi
 • rozdzielczość minimalna zależy od wielkości druku; najczęściej 100-150 dpi
  (sugerowana rozdzielczość dla różnych rozmiarów wydruku przedstawiona jest w tabeli)
 • zapisane bez warstw
 • 8 bitów na kanał
 • tryb kolorów CMYK

Akceptowane formaty plików

Pliki należy przesyłać w formacie TIFF (format preferowany), PDFJPG
(inne formaty tylko po uzgodnieniu szczegółów z drukarnią).

Nie przyjmujemy do druku plików w formatach GIF i PNG

Pliki do cięcia ploterowego

 • pliki muszą być w postaci wektorowej
 • wszystkie fonty zamienione na krzywe
 • format pliki EPS lub CDR (maksymalna wersja X5)

Tabela rozdzielczości - druk wielkoformatowy

Sugerowana rozdzielczość (dpi) w zależności od rozmiaru drukowanego produktu:

x 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m
1m 150 120 100 80 72 72 60 50 45 40
2m 120 100 100 72 72 72 60 50 45 40
3m 100 100 72 72 60 60 60 50 45 40
4m 80 72 72 60 60 60 60 50 45 40
5m 72 72 60 60 50 50 50 45 40 30
6m 72 60 60 50 45 45 45 45 40 30
7m 60 60 50 45 45 45 40 40 30 30
8m 50 50 50 45 45 40 40 30 30 30
9m 45 45 45 45 40 40 30 30 30 30
10m 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30

 

Głównym kryterium doboru rozdzielczości jest odległość, z jakiej będzie oglądany wydruk. Wydruki oglądane z bliskiej odległości i z dużą ilością szczegółów powinny być przygotowywane w rozdzielczości 150 - 200 dpi

3. Przesyłanie plików

Metoda polecana:

Pliki do druku należy dołączyć w panelu klienta po złożeniu zamówienia, z pomocą przycisku:

Metody alternatywne:

Pliki można przesłać je za pomocą usług zewnętrznych typu Dropbox czy WeTransfer.